Search Results

Rozšírené tipy
OR, ak je použité, tak musí byť napísané veľkými písmenami
Type Príklad Poznámky
Nejasný plod~ Obsahuje slová blízke slovu plod, napríklad plot
Divý stav* Obsahuje slová začínajúce so stav, napríklad stavba a taktiež presné slovo stav
Presné slovo pomaranč Obsahuje slovo pomaranč
Presná fráza "dnn je úžasné" Obsahuje presnú frázu "dnn je úžasné"
OR pomaranč bicykel Obsahuje slovo pomaranč alebo bicykel
pomaranč OR bicykel
AND pomaranč AND bicykel obsahuje obidve pomaranč a bicykel. AND musí byť napísané veľkými písmenami
Combo (agile OR extreme) AND methodology obsahuje methodology a musí tiež obsahovať agile a/alebo extreme
Počet výsledkov na stránku:
select
Obmedzte výsledky vyhľadávania na tie s určenými štítkami
Obmedzte výsledky vyhľadávania na tie modifikované počas zadaného časového obdobia
select
Obmedzte výsledky vyhľadávania na tie z určeného zdroja
select
Výsledky vyhľadávanie musia obsahovať kľučové slová presne