Projekty, aktivity, klienti

Výber niektorých zaujímavých priemyselných projektov

 • Hardvérová implementácia špecifikácie architektúry paralelného procesora ADAM (Advanced Dataflow Machine)
 • Diagnostické meracie zariadenie na meranie poškodenia pohybového aparátu, kineziologických vlastností ľudského tela a reflexívnych dejov
 • Polohovací a navádzací optický systém, presun extrémnych bremien v priestore
 • Riadenie váhového systém zdvíhacieho zariadenia Sket250t s nosnosťou do 310 ton
 • Inteligentný indikátor váhového systému zdvíhacieho zariadenia Sket250t
 • Riadiaci systém odvodnenia parovodov
 • Merací systém pre medzioperačnú kontrolu hrúbky a špecifického odporu kremíkových dosiek
 • Merací systém pre kontrolu povrchového napätia kremíkových dosiek
 • Riadiaci a merací systém pre medzioperačnú a výstupnú kontrolu elektrických parametrov polovodičových súčiastok
 • Riadiaci systém pre technologickú linku drôtoťažného stroja
 • Vysokonapäťový zdroj na budenie plazmového pera

Výber z klientskych subjektov

 • ETH Swiss Federal Institute of Technology Zurich, TIK Computer Engineering and Networks Laboratory
 • Ministerstvo obrany SR, sekcia rozvoja a zabezpečenia ľudských zdrojov, Generálny Štáb Armády Slovenskej Republiky
 • Slovenské Elektrárne a.s., Atómové elektrárne Mochovce o.z.
 • Inspekta Slovakia, a.s.
 • RMD-Car, spol. s r.o.
 • Horle Trad, spol. s r.o.
 • PROMPt, tlačiareň cenín, a.s.
 • Technical Textiles, spol. s r.o.
 • Libellius, spol. s r.o.
 • Semikron, spol. s r.o.
 • PALMER, spol. s r.o.
 • ReMax Courier Service s.r.o
 • Stredná odborná škola automobilová
 • CEVA Animal Health Slovakia, spol. s r.o.