Správa IT systémov

Integrované serverové riešenia predstavujú pre malé a stredné podniky jeden z najjednoduchších spôsobov ako vstúpiť do sveta "veľkých" informačných technológií. Vynikajúcim príkladom tejto skutočnosti vo svete Windows je napríklad rad produktov označovaných ako "Essentials". Produkty patriace do tejto skupiny sú navrhnuté špecificky pre potreby malých a stredných podnikov. Disponujú niektorými nezvyčajnými možnosťami, pričom je samozrejme počítané aj s dynamickým rastom subjektu v budúcnosti.

iJD-ProCom je dlhoročnou praxou overený a certifikovaný špecialista pre analýzu, návrh, implementáciu, správu a technickú podporu serverovej infraštruktúry a s tým súvisiacich sieťových technológií.

Agenda

Služby v oblasti informačných technológií sú vhodné predovšetkým pre spoločnosti, ktoré z akýchkoľvek dôvodov nedisponujú vlastným personálom s nevyhnutnými odbornými technickými a technologickými znalosťami. Dohľadové služby sú vhodné aj pre jednotlivcov vykonávajúcich obchodnú činnosť ako samostatné fyzické osoby.
Potreby rôznych klientov sú zvyčajne veľmi rôzne, pretože nie každý potrebuje všetko a na druhej strane ďalší deklarujú iné špecifické nároky. Aby sme vám mohli poskytnúť práve tie služby, ktoré pri vašom podnikaní aktuálne potrebujete, rokujeme s každým klientom o každej zmluve osobitne.

Obsah služieb

Úvodná kozultácia, analýza a zdokumentovanie počiatočného stavu.
Analýza obchodného modelu a návrh prispôsobeného riešenia.
Dlhodobá správa, zabezpečenie bezchybnej prevádzky informačných systémov.
Servis, technická podpora, zaškolenie používateľov.
Monitorovanie a profylaktika informačných systémov.
Plánovanie ďalšieho rozvoja.

Vaše výhody

Úspory a zvýšená efektivita v oblasti zriaďovacích nákladov.
Optimalizácia a predvídateľnosť prevádzkových nákladov.
Praxou overená a garantovaná kvalita poskytovaných služieb.
Permanentná dostupnosť v kritických situáciách.
Prakticky okamžitá intervencia v prípade potreby.
Svoje kapacity a talent môžete pokojne venovať jadru svojej obchodnej činnosti.

Zmluvný servis

Technická podpora prostredníctvom technológií vzdialeného prístupu.
Nepretržité monitorovanie činnosti systému.
Kompletná správa aktualizácií a opravných balíčkov.
Správa a monitoring sieťových zdrojov.
Správa doménových adresárových služieb.
Správa používateľských účtov a prístupu k zdieľaným zdrojom.
Správa bezpečnosti sieťovej infraštruktúry.
Správa a servis poštového uzla.