Zákaznícke riešenia

Programové vybavenie vo svojich nespočetných štruktúrnych vrstvách je v dnešnej dobe súčasťou každého inteligentného zariadenia. Skúsenosti z praxe ukazujú, že riešiteľ je takmer vždy konfrontovaný s potrebou vhodným spôsobom skĺbiť nevyhnutné hardvérové a softvérové technické prostriedky. Hardvérová platforma poskytuje solídny základ a pilier pre nadstavbové programové vybavenie a v rozhodujúcej miere ovplyvňuje konečné vlastnosti cieľového riešenia. Vzájomné splývanie informačných a komunikačných technológií s doterajšími automatizačnými riešeniami ponúka nové všestranné možnosti vo vývoji produktov. Na druhej strane však neustále rastúca komplexnosť automatizačných zariadení a prístrojov kladie stále vyššie nároky na vývojových pracovníkov. V tejto oblasti disponujeme rozsiahlymi skúsenosťami a ochotou podieľať sa na riešení vašich úloh a vízií od hardvérovo závislých rutín, cez riadiace algoritmy, až po zastrešujúce vizualizačné a aplikačné systémy sprostredkujúce interaktívne rozhranie pre vstup ľudského faktoru do digitálneho sveta.

Agenda

Tvorba zákazníckeho programového vybavenia. Špecializované aplikácie pre zvláštne účely, vizualizačné a riadiace systémy. Automatizácia čiastkových aj ucelených technologických procesov, zber a spracovanie údajov. Návrh a implementácia softvérového vybavenia pre podporu firemných a obchodných procesov. Ovládače pre hardvérové architektúry. Implementácia prostriedkami v celom rozsahu od Assemblera, cez C/C++, skriptovacie jazyky (PowerShell, Python), až po jazyky vyššej úrovne ako C# (a technológie platformy dotNET), Java, a podobne.

Vývoj špecializovaných softvérových riešení

Návrh a implementácia softvérových riešení na mieru podľa požiadaviek zákazníka. Automatizácia firemných a obchodných procesov, spracovanie, analýza a vyhodnotenia dát uložených v databázach. Riešenia prevedené v podobe od jednoduchých skriptov, až pokomplexných softvérových riešení, s využitím vhodných technológií podľa potreby v danej situácií.

Vývoj špecializovaných digitálnych systémov

Návrh a implementácia zákazníckych riešení. Prístroje a zariadenia, špecializované rozhrania, funkčné bloky alebo inteligentné riadiace členy. Typická implementácia do programovateľnej logiky prostredníctvom progresívnych modelovacích technológií. Sprevádzame vás od konceptu, cez realizáciu až k nasadeniu v produkčných podmienkach. Zabezpečujeme technickú podporu a servis nie len počas riešenia projektu, ale podľa dohody aj v nasledujúcom období.

Vnorený softvér

Vyvíjate softvér pre zariadenia, stroje a prístroje. Vyvíjaný systém musí vyhovovať rôznym nárokom v súvislosti s výškou nákladov, času, funkcionality, zhodnotenia, stability, rozšíriteľnosti a prenositeľnosti. Tak isto musí byť zaručená návratnosť investícií. Pomôžeme vám navrhnúť vašim požiadavkám vyhovujúcu kombináciu hardvéru a softvéru a navrhnuté riešenie efektívne zrealizovať.

Jednoúčelové nástroje a ovládače zariadení

Tam kde končia možnosti dávkového súboru alebo skriptu, otvára sa priestor pre možnosti nasadenia či už jednoduchších alebo komplikovanejších programových nástrojov. Účel použitia určuje konkrétna potreba zadávateľa. Ide napríklad o manuálny zber údajov, komunikačné a konverzné nástroje, spracovanie dát a pod.

Automatizácia a riadiace systémy

Riadiace systémy s počítačovo ovládaným riadením, dohľadom a vizualizáciou procesov majú významný vplyv na zvýšenie výkonnosti technických zariadení, mobility, bezpečnosti a zvýšenie komfortu ľudskej obsluhy. Automatizácia je iba časťou celkového riešenia. Nemá význam automatizovať všetko, čo príde pod ruku. Automatizácia je účelná iba vtedy, keď sa elektronika, programové vybavenie a podnikové hospodárstvo synchrónne zladia do optimálneho riešenia. Tak vznikajú inovatívne, technicky realizovateľné koncepty zaisťujúce komerčný úspech. Poznávanie, meranie, zber údajov, vyhodnocovanie a veľa fortieľu patria k veci. Vy prinesiete znalosť podnikových procesov vo vašej firme a my realizujeme to ostatné.

Technológie

Embedded a RealTime technológie

Obzvlášť "vnorené" systémy nám umožňujú prejaviť celú disponibilnú šírku technologického záberu, skúseností a know-how: od konštrukcie hadvéru cez aplikácie bez operačného systému, programovateľnú logiku CPLD, FPGA až po komplexné architektúry paralelných procesorových systémov. Od assemblerovských hardvérovo závislých programových vrstiev, cez VHDL modelovanie hadvéru až po komplexné C# sofvérové moduly a aplikácie.

Vývojové a programovacie nástroje

Dobrý dizajn je základným kameňom každého diela. Uvedomujeme si význam informačných technológií a tvrdo pracujeme aby sme v tejto oblasti držali krok s dobou. Pri tvorbe riešení používame progresívne nástroje a technológie, s ktorými máme dlhoročné skúsenosti.

Funkčné vzory a prototypy

Úspešný vývoj elektronických modulov si vyžaduje optimálny návrh nielen pre funkčné prototypy ale predovšetkým pre finálne riešenia. Prax ukazuje, že najlepšie výsledky sú dosahované pri najtesnejšej spolupráci návrhárov s konštruktérmi. Nadobudnuté skúsenosti sú zárukou bezproblémového technologického rozhrania k vhodným výrobným partnerom.

Verifikácia

Technológie virtuálneho simulovania a verifikácie navrhovaných riešení umožňujú dosahovať podstatné skrátenia vývojových cyklov. Moderné simulačné metódy umožňujú odhalenie kritických častí dizajnu ešte pred samotnou fyzickou realizáciou čo zvyšuje transparentnosť a spoľahlivosť riešenia.